IVECO–HONGYAN XE TẢI THẦN TỐC Ở HỎA THẦN SƠN

Vào sáng ngày 02/02/2020, bệnh viện dã chiến Hoả Thần Sơn-Vũ Hán đã hoàn thành chỉ sau 8 ngày xây dựng, và đã chính thức chuyển giao cho Bệnh Viện Quân Y.