truong-thinh-hai-phong

ĐỒNG HÀNH CÙNG TRƯỜNG THỊNH HẢI PHÒNG BƯỚC QUA NĂM THỨ 10 “TẠO DỰNG GIÁ TRỊ BỀN VỮNG”

10 năm (2012 – 2022), với biết bao thăng trầm, để có được những thành tựu như ngày hôm nay, chúng tôi một lần nữa ghi nhận sự phấn đấu và nỗ lực của tập thể.