so-tay-bao-hanh-kiem-tra-truoc-bao-tri-01

[IVECO-HONGYAN] – SỔ TAY BẢO HÀNH “KIỂM TRA TRƯỚC BẢO HÀNH”

Kiểm tra trước bảo trì là khâu đầu tiên trong quy trình bảo hành, bảo trì cho tất cả các dòng xe IVECO-Hongyan