DANH SÁCH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG CHỨA CỒN NGOÀI RƯỢU, BIA

Ngoài rượu, bia thì một số loại thực phẩm phổ biến dưới đây cũng khiến nồng độ cồn trong hơi thở cao vượt mức cho phép. Vậy nồng độ cồn có trong hơi thở do ăn thực phẩm có bị xử phạt khi tham gia giao thông? Theo Nghị định số 100/2019/CP-NĐ chính thức có …

DANH SÁCH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG CHỨA CỒN NGOÀI RƯỢU, BIA Read More »