TRƯỜNG THỊNH GROUP BÀN GIAO 3 XE TẢI BEN VÀ 2 XE TRỘN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG NEW SUN

Vừa qua, Trường Thịnh Group đã tiến hành bàn giao 3 xe tải ben và 2 xe tải trộn của thương hiệu IVECO – Hongyan cho Công ty Cổ phần Cầu đường New Sun.